Selectieprocedure administratief medewerker (C1-C2-C3) bij de Jeugddienst in contractueel verband

Gepubliceerd op dinsdag 7 september 2021 12.36 u.
Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor een administratief medewerker (C1-C2-C3) bij de Jeugddienst in voltijds contractueel verband.

Als administratief medewerker bij de Jeugddienst zorg je voor:

  • de opmaak van de kindervakantiekrant en communicaties rondom het jeugdaanbod van onze stad
  • de sociale media van de 'Giesbaargse jeugd' 
  • administratieve ondersteuning van de dienst
  • de inschrijvingen en administratie van de speelpleinwerking en van de jeugdactiviteiten door het jaar heen 
  • de organisatie van kleinere evenementen en de ondersteuning van grote evenementen 

We zoeken een flexibele medewerker die voeling heeft met de 'Giesbaargse jeugd' en voor wie werken in vakanties, het weekend en 's avonds geen probleem vormen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1.965,88 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (7,36 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer en eindejaarspremie.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 23 september 2021, per post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail aan personeelsdienst@geraardsbergen.be worden verzonden.

Kandidaten die hun diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs hebben behaald, dienen eveneens een SELOR-taalattest te bezorgen (meer info via https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/).

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Ellen Herregods, 054 43 20 03, ellen.herregods@geraardsbergen.bepersoneelsdienst@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.