Selectieprocedure administratief medewerker (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor bepaalde duur

Gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019 9.20 u.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor administratief medewerker (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor bepaalde duur.

Momenteel is het lokaal bestuur op zoek naar een halftijdse administratieve kracht die het Huis van het Kind tijdelijk (van 01 november 2019 tot en met 30 april 2020) kan versterken. Je werkt aan het welzijn voor ouders en kinderen volgens de visie van het Huis van het Kind (uitgangspunten zijn de Rechten van het Kind en het Decreet preventieve gezinsondersteuning van 29 november 2013). Samen met andere partners verzorg je de uitbouw van een laagdrempelig en preventief gezondheids- en opvoedingsondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, in al hun verscheidenheid. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen met het doel een gecoördineerde bijdrage te leveren in de strijd tegen kinderarmoede.

Als administratief medewerker binnen Huis van het Kind sta je in voor de uitvoering van de volgende taken:

  • je baat de spelotheek uit en staat in voor alle taken die hierbij horen ( aankoop nieuw speelgoed, financieel dagboek, onderhoud spelotheek,…),
  • je werkt met vrijwilligers die je ondersteunt, aanstuurt en motiveert,
  • je werkt binnen een professionele context en kan je indien nodig vrijmaken voor avond- en weekendwerk,
  • je bent verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke ondersteuning van Huis van het Kind,
  • je ondersteunt het team in de uitvoering van de reguliere werking van Huis van het Kind.

 

Je werkschema ziet er als volgt uit:

  • maandag namiddag,
  • iedere tweede maandag van de maand van 16 tot 20 uur,
  • woensdag,
  • Donderdag

Op basis van de sollicitatiegesprekken, die zullen doorgaan op maandag 07 oktober aanstaande, zal een wervingsreserve voor één jaar worden aangelegd. In de toekomst zal voor de invulling van vacatures voor bepaalde duur bij de diensten van het lokaal bestuur uit deze reserve geput worden.

Kandidaten zijn in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1927,37 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 EUR), tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk 23 september 2019 per post verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of per mail aan werving@geraardsbergen.be

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054/ 43 56 14, carine.polfliet@geraardsbergen.be

Het stadsbestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.