Selectieprocedure afdelingschef ruimte (A4a-A4b) in statutair verband

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 14 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor afdelingschef ‘ruimte’ (A4a-A4b) in voltijds statutair verband.

De afdelingschef

  • staat in voor de algemene coördinatie, opvolging en leiding van de afdeling en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk,
  • is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de werkzaamheden, de resultaten van deze afdeling en de kwaliteitsbewaking,
  • staat in voor de interne communicatie binnen deze afdeling alsook met de collega’s van andere afdelingen en diensten,
  • staat in voor het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen met als doel het realiseren van nieuwe stedelijk initiatieven of het optimaliseren van de bestaande dienstverlening.

Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3815,69 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer en eindejaarspremie.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 31 mei 2020, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be, 

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.