Selectieprocedure bemiddelaar (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op woensdag 15 juli 2020 8.36 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor bemiddelaar (A1a-A2a-A3a) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

Als bemiddelaar sta je in voor:

  • de implementatie van de bemiddelingsprocedure in de deelnemende steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde,
  • het verzorgen van alle correspondentie inzake GAS-bemiddeling,
  • het bemiddelen in conflictsituaties – communicatie tussen burgers en de stad, of burgers onderling inzake gemeentelijke administratieve sancties,
  • het opstellen van een jaarverslag en financieel verslag inzake GAS-bemiddeling,
  • het zorgvuldig en kwaliteitsgericht uitvoeren van de opdrachten,
  • de interne en externe communicatie.

Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3170,07 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 22 augustus 2020, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be,

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.