Selectieprocedure bestuurssecretaris bestuursondersteuning (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020 10.53 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor bestuurssecretaris bestuursondersteuning (A1a-A2a-A3a) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De bestuurssecretaris

  • geeft leiding aan de medewerkers van de diensten organisatiebeheersing, secretariaat, communicatie, bode, archief en juridische dienst en verzekeringen,
  • ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en toetst de uitvoering ervan teneinde bij te dragen aan een adequate besluitvorming en de effectieve realisatie van de doelstelling van het bestuur,
  • werkt onder leiding van en rapporteert aan de afdelingschef ‘ondersteuning’.

Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs. Je houdt van beleidswerk. Je kan planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht werken.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3170,07 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 16 juni 2020, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be,

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.