Selectieprocedure Deskundige Jeugdwerk/Jeugdhuis (B1-B2-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 10 juli 2018 11.23 u.
Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor deskundige jeugdwerk/jeugdhuis (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De jeugddienst behoort tot de dienst cluster ‘toerisme en ontspanning’. De subdienst staat in voor een kwalitatief jeugdbeleid, dit wil zeggen inzetten op de korte en lange termijn doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid, het jeugdactieplan en het actieplan ‘kindvriendelijk Geraardsbergen’.

De deskundige jeugdwerk/jeugdjuis werkt onder leiding van en rapporteert aan de co√∂rdinator ‘toerisme en ontspanning’.

Kandidaten zijn in het bezit van een bachelor- of graduaatsdiploma.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • - een studiebewijs en
  • - een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2412 EUR en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 31 juli 2018, per aangetekende post worden verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.