Selectieprocedure medewerker verkeersveiligheid (startbaner) in contractueel verband en voor de duur van één jaar

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 14.49 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor medewerker verkeersveiligheid (startbaanovereenkomst) in contractueel verband en voor een bepaalde duur van één jaar. Deze arbeidsovereenkomst kan met één jaar worden verlengd.

De medewerker verkeersveiligheid wordt tewerkgesteld bij de dienst Mobiliteit om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger te maken.

Kandidaten zijn:

  • niet meer leerplichtig,
  • jonger dan 26 jaar,
  • laaggeschoold (dit is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs),
  • medisch geschikt,
  • voldoen aan de vereisten van goed zedelijk gedrag en
  • genieten van de politieke en burgerlijke rechten.

Op basis van de selectieprocedure, die zal doorgaan op maandag 22 juni aanstaande, zal een wervingsreserve voor één jaar worden aangelegd.

Kandidaten solliciteren uiterlijk 10 juni 2020 per post aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of per mail aan carine.polfliet@geraardsbergen.be of werving@geraardsbergen.be.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, carine.polfliet@geraardsbergen.be. 

Het stadsbestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.