Selectieprocedure voor archivaris (a1a-a2a-a3a) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 20 april 2021 15.32 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor de invulling van één betrekking van archivaris (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De archivaris staat in voor:
- de uitbouw van een degelijk archief,
- het voorbereiden, implementeren, begeleiden, coördineren en evalueren van het archiefbeheer binnen de organisatie,
- de uitbouw van een documentstructuur,
- de installatie van een dossierbeheersysteem,
- een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de collega’s van andere diensten en het bestuur,
- de externe communicatie,
- het opvolgen van de ontwikkelingen rondom wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Kandidaten zijn in het bezit van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:
- een studiebewijs en
- een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.
Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3097,24 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand), ten laatste op 15 mei 2021, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Benieuwd naar welke vacatures er nog open staan? Bekijk hier het overzicht.