Selectieprocedure voor bibliotheekassistent (C1-C2-C3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op maandag 27 januari 2020 14.58 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor bibliotheekassistent (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De plaatselijke openbare bibliotheek verzorgt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. De bibliotheek biedt een evenwichtig informatieaanbod aan en organiseert leesbevorderende en culturele activiteiten ten behoeve van de bibliotheekgebruikers.

Als bibliotheekassistent sta je in voor:

  • het aanbieden van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de gebruikers van de bibliotheek,
  • de bibliotheektechnische verwerking van de materialen,
  • het verzorgen van de interne en financiële administratie,
  • de medewerking aan de optimalisering van de werking en dienstverlening,
  • het verwerven van kennis van wetgeving en regelgeving relevant voor de bibliotheek en
  • beschik je over ruime PC vaardigheden.

Kandidaten zijn in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld) en :

  • ofwel het certificaat initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde,
  • ofwel een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek,
  • ofwel het einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1927,37 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma hoger secundair onderwijs, een bewijs van de genoten aanvullende opleiding en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 29 februari 2020, aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.