Selectieprocedure voor deskundige omgevingsvergunningen (B1-B2-B3) oriëntatie Stedenbouw of Milieu in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op woensdag 17 juni 2020 12.35 u.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor de invulling van twee betrekkingen van deskundige omgevingsvergunningen (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur, waarvan één betrekking met de oriëntatie naar het aspect stedenbouw en één betrekking met de oriëntatie naar het aspect milieu.

Als deskundige omgevingsvergunningen sta je in voor:

  • het nauwkeurig en met oog voor detail uitvoeren van diverse taken die te maken hebben met de diensten stedenbouw en milieu,
  • een open interne communicatie,
  • het verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden,
  • het opvolgen van de ontwikkelingen rondom wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Kandidaten zijn in het bezit van een graduaats- of bachelordiploma.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2460,78 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste bachelordiploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 23 juli 2020, aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.