Selectieprocedure voor dispatcher alternatieve gerechtelijke maatregelen (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 15.51 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor dispatcher alternatieve gerechtelijke maatregelen (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De dispatcher staat in nauw overleg en samenspraak met het justitiehuis in voor de concrete uitvoering van de autonome werkstraffen en dienstverleningen binnen het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Dit omvat onder andere volgende taken:

  • de opvolging van de individuele dossiers van de werkgestraften,
  • het instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de collega's van andere diensten en het bestuur,
  • het verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden,
  • het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Kandidaten zijn in het bezit van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Ben je laatstejaarsstudent, dan word je toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • een studiebewijs en
  • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling lever je het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2509,94 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 17 juni 2021, per post worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail aan werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.