Selectieprocedure voor een duurzaamheidsambtenaar (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband voor bepaalde duur (mogelijks gevolgd door een aanstelling voor onbepaalde duur)

Gepubliceerd op zondag 26 april 2020 11.23 u.
Het lokaal bestuur organiseert een selectieprocedure voor duurzaamheidsambtenaar (A1a-A2a-A3a) in voltijds contractueel verband en voor bepaalde duur (tot 31 augustus 2021). De titularis van deze contractuele tewerkstelling voor bepaalde duur kan aansluitend voor onbepaalde duur worden aangesteld.

Als duurzaamheidsambtenaar sta je in voor:

  • het bevorderen van een integraal duurzaamheidsbeleid,
  • het sensibiliseren de inwoners van de stad en de medewerkers van het lokaal bestuur en
  • het attent maken op gerelateerde problemen en potentiële oplossingen,
  • het meehelpen aan het beperken van de afvalgeneratie in de stad en afval selectief en deskundig laten verwerken, de werking van de entiteit ondersteunen en haar resultaten helpen optimaliseren,
  • het verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden.

Kandidaten zijn in het bezit van een master- of licentiaatsdiploma. Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3170,07 euro.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 30 mei 2020, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.