Selectieprocedure voor gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C2-C3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 5 juli 2022 9.27 u.
Het lokaal bestuur organiseert een selectieprocedure voor gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C2-C3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De gemeenschapswacht-vaststeller controleert de naleving van de gemeentelijke reglementen, onder andere het algemeen politiereglement en de retributiereglementen op betalend parkeren en parkeren in de blauwe zone. Daarnaast heeft de gemeenschapswacht-vaststeller als opdracht, door zijn/haar ontradende aanwezigheid in wijken, het veiligheidsgevoel bij de burger te verhogen. Hij/zij vormt de schakel tussen de stad en de bevolking. Hij/zij signaleert de problemen waarmee hij/zij te maken krijgt (diverse inbreuken op het milieu en op de veiligheid) aan de bevoegde gemeentelijke diensten en aan de politie.

Kandidaten zijn :
- in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs; kandidaten die hun diploma in het buitenland hebben behaald dienen een gelijkswaardigheidsverklaring afgeleverd door Naric voor te leggen,
- in het bezit van een getuigschrift van gemeenschapswacht en GAS-vaststeller of bereid om op korte termijn na de indiensttreding te voldoen aan de opleidingsvoorwaarden,
- minstens 18 jaar oud,
- niet veroordeeld geweest, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het werkverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid,
- niet tegelijkertijd werkzaam als privédetective of lid van een politiedienst, en hebben:

  • de Belgische nationaliteit,
  • geen feiten gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van gemeenschapswacht.

In het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt.

De selectieproeven zullen doorgaan op 19 en 27 september 2022. Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2127,91 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en eventueel een kopie van het rijbewijs, ten laatste op 15 augustus 2022, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Benieuwd naar onze andere vacatures? Ontdek hier het overzicht.