Selectieprocedure voor integratieambtenaar (B1-B2-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op woensdag 9 november 2022 10.16 u.
Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor integratieambtenaar (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De integratieambtenaar maakt deel uit van de dienst Samenleving die projecten en activiteiten organiseert die de ontmoeting tussen mensen stimuleren en het samenleven in Geraardsbergen optimaliseren.

Als integratieambtenaar 

  • ben je de centrale spil tussen burgers met en zonder migratieachtergrond, verenigingen, professionele partners...
  • werk je op basis van de lokale context mee aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het integratiebeleid,
  • verspreid je de diversiteits- en integratiegedachte op grotere schaal binnen het beleid, de stadsdiensten en aanverwante raden,
  • werk je mee aan de open interne en externe communicatie.

Kandidaten zijn in het bezit van een bachelordiploma ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
Kandidaten die hun diploma in het buitenland hebben behaald dienen een gelijkswaardigheidsverklaring afgeleverd door Naric voor te leggen.
Bovendien dient de kandidaat die zijn diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald zijn kennis van het Nederlands te bewijzen door een taalattest afgeleverd door Selor.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2.771,17 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (7,36 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler. De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 06 december 2022, per post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be,

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.