Selectieprocedure voor omgevingsambtenaar (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband voor bepaalde duur (mogelijk gevolgd door een statutaire aanstelling)

Gepubliceerd op dinsdag 13 februari 2018 9.22 u.
Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor omgevingsambtenaar (A1a-A2a-A3a) in voltijds contractueel verband en voor bepaalde duur (tot 30 april 2019). De titularis van deze contractuele tewerkstelling kan aansluitend in statutair verband worden aangesteld.

De omgevingsambtenaar:

  •  behandelt en draagt de eindverantwoordelijkheid voor aanvragen van socio-economische vergunningen en omgevingsvergunningen,
  •  houdt het vergunningen- en plannenregister bij,
  •  houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst,
  •  staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst ‘vergunningen en handhaving’ en bepaalt de opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers.

Kandidaten zijn in het bezit van een master- of licentiaatsdiploma en beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3047 euro.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 15 maart 2018, per aangetekende post worden verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : personeelsdienst, 054 43 20 04, personeelsdienst@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be 

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.