Selectieprocedure voor ploegbaas groendienst, begraafplaatsen en bermbeheer (D4-D5) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op donderdag 15 september 2022 12.25 u.
Het lokaal bestuur organiseert een selectieprocedure voor ploegbaas groendienst, begraafplaatsen en bermbeheer (D4-D5) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De afdeling ‘Ruimte’ behandelt alle grondgebonden zaken van het lokaal bestuur. De afdeling bestaat uit de diensten stadsontwikkeling, duurzaam beleid, klimaat- en waterbeheersing, maatschappelijke veiligheid, omgeving, openbare werken en technische dienst waarvan de groendienst en begraafplaatsen deel uitmaken.

Als ploegbaas ben je verantwoordelijk voor:

  • het co√∂rdineren en toezien op de taken van de ploeg,
  • het coachen en helpen van de medewerkers in hun ontwikkeling binnen de functie,
  • het op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen met betrekking tot de functie en de toepassing ervan in de werkzaamheden,
  • het treffen van veiligheidsmaatregelen en het zorgen voor een naleving van de veiligheidsnormen,
  • het bieden van technische hulp en ondersteuning bij de werkzaamheden,
  • een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de collega’s van andere diensten en het bestuur,
  • het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Voor deze betrekking is er geen diplomavereiste, evenwel dienen de kandidaten drie jaar relevante beroepservaring te hebben.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2.654 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand), ten laatste op 16 oktober 2022, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.