Selectieprocedure voor stafmedewerker preventie (B4-B5) in contractueel verband

Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021 9.34 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor de invulling van één betrekking van stafmedewerker preventie (B4-B5) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De stafmedewerker preventie staat in voor:

 • staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een geïntegreerd preventiebeleid,
 • het verrichten van analysetaken, opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening en onder de voorwaarden bepaald door de wet en de codex,
 • het opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen,
 • het verlenen van medewerking bij de uitvoering van preventietaken,
 • de medewerking aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake veiligheid en gezondheid,
 • het inspecteren en controleren in het kader van reglementering,
 • de planning, organisatie en opvolging van de preventiedienst,
 • het opvolgen en coachen van de medewerkers van de Preventiedienst,
 • een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de collega's van andere diensten en het bestuur,
 • het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen over wetgeving en regelgeving van belang voor de Preventiedienst.

Kandidaten zijn in het bezit van

 • ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • en een getuigschrift preventieadviseur minstens niveau II
  en hebben minimaal drie jaar relevante beroepservaring.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2894,41 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en kopies van het vereiste diploma en getuigschrift, ten laatste op 31 mei 2021, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Benieuwd naar onze andere vacatures? Ontdek hier het overzicht.