Selectieprocedure voor technisch assistent bij de dienst groen/begraafplaatsen (D1-D2-D3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 15 mei 2018 9.43 u.
Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor technisch assistent bij de dienst groen/begraafplaatsen (D1-D2-D3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De technisch assistent

  • staat in voor:
    • het regelmatig onderhoud van de perken en plantsoenen (maai- en snoeiwerken) met behulp van functiegerichte machines, het onderhoud van de begraafplaatsen en het verzorgen van begravingen en ontgravingen,
    • de rattenverdelging,
    • het ledigen van de vuilbakjes in de stad, het ophalen van sluikstort en van de restfractie bij de stadsdiensten,
  • neemt deel aan de sneeuw- en ijzelbestrijding van de wegenis, fiets- en voetpaden,
  • leeft de veiligheidsvoorschriften na bij de uitvoering van zijn/haar opdrachten.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1854,69 EUR.

Het brutomaandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques (6 EUR), tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler. Voor bovenvermelde functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 15 juni 2018, per aangetekende post worden verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 20 04, carine.polfliet@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be 

 

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.