Selectieprocedure voor theatertechnicus (C1-C2-C3) in voltijds contractueel verband en voor bepaalde duur (tot 31 augustus 2019) en mogelijk gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 10 juli 2018 11.37 u.
Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor theatertechnicus (C1-C2-C3) in voltijds contractueel verband en voor bepaalde duur (tot 31 augustus 2019). De titularis van deze contractuele tewerkstelling voor bepaalde duur kan aansluitend in contractueel verband voor onbepaalde duur worden

In de afdeling mens wordt de recreatieve en burgergerichte dienstverlening die de stad en het OCMW Geraardsbergen aan haar inwoners en verenigingen aanbieden, georganiseerd. De afdeling bestaat uit de dienst burgerzaken, alle sociale en maatschappelijke dienstverlening en de vrije tijds- en toeristische dienstverlening.

Kandidaten zijn in het bezit van

  • - een diploma technisch secundair onderwijs podiumtechnieken
  • - of een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld en minstens twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring in een audiovisuele of technische functie in een culturele instelling (cultuurcentrum, concertzaal, opera, …).

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • - een studiebewijs en
  • - een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1890 EUR en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (voor contractanten voor onbepaalde duur), fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler. 

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 14 augustus 2018, per aangetekende post worden verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.