1. Signalen van eenzaamheid

Hoe kan je eenzaamheid herkennen? Dat is niet zo eenvoudig. De signalen die hieronder beschreven staan kunnen wijzen op eenzaamheid, maar kunnen ook wijzen op een ander (medisch) probleem. 

Belangrijk is om ze bespreekbaar te maken.

Signalen

Lichamelijke signalen: verslechterde zelfzorg, vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanning, gebrek aan eetlust.

Psychische signalen: negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid, verlies van vertrouwen in andere mensen.

Sociale signalen: weinig sociale contacten, missen van sociale steun

Gedragsmatige signalen: gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, claimgedrag, op zichzelf gericht zijn, overmatig gebruik of verslaving

Levensgebeurtenissen: overlijden van een naaste, scheiding, ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste), verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving, verlies van baan, financiële problemen.

Bron: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/hoe-kan-ik-eenzaamheid-herkennen/