Taken van de dienst Personeel & Organisatie

De dienst Personeel & Organisatie doet het volgende

- administratie rond aanwerving, benoeming en bevordering van gemeentepersoneel

- administratie van interne personeelsdossiers

- correcte uitbetaling van de salarissen en van alle extra-legale voordelen zoals vergoedingen en maaltijdcheques

- opvolgen van vakantie- en ziekteregeling van het personeel

- personeel informeren en helpen m.b.t. hun loopbaan

- begeleiding van de organistie vbij de periodieke functionerings- en evaluatiegesprekken

- opmaak van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en de actualisatie en bewaking van de correcte toepssing hiervan