Teruggave reglement diftar van kracht vanaf 1 maart 2021