Update crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) 4 mei 2020

Gepubliceerd op maandag 4 mei 2020 16.41 u.
Hieronder vindt u meer info over: 
 • Nieuw ministerieel besluit en FAQ 
 • Nieuw campagnemateriaal mondmaskers 
 • Rijopleidingen en rijexamens opnieuw mogelijk 
 • Alle technische keuringen van voertuigen weer mogelijk vanaf 4 mei 
 • Aanvraag compensatiepremie kan vanaf 5 mei 
 • Buitensport mogelijk vanaf 4 mei 
 • Nieuwe richtlijnen Jeugdzorg 

Nieuw ministerieel besluit en FAQ

Op 30 april is een nieuw ministerieel besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dat past het ministerieel besluit van 23 maart aan en bevat de aanpassingen op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april. De FAQ van de federale overheid is ook aangepast aan dat nieuwe ministerieel besluit

Nieuw campagnemateriaal mondmaskers

De Vlaamse overheid organiseert via Het Facilitair Bedrijf een aankoopcentrale voor mondmaskers waarop ook lokale besturen kunnen intekenen. Via dit webformulier kan u uw interesse aangeven. U kan het formulier invullen tot ten laatste woensdag 6 mei.
 
Een timing van levering kan nu nog niet worden meegegeven. De Vlaamse bestelling dient in de eerste plaats namelijk om de dienstverlening van de Vlaamse overheid te garanderen. In een eerste fase zullen de Vlaamse en lokale ambtenaren die geen telewerk kunnen doen, het onderwijs- en zorgpersoneel en de chauffeurs van De Lijn mondmaskers ontvangen. De besturen die hun interesse hebben doorgegeven, worden zo snel mogelijk gecontacteerd voor de verdere afspraken en planning.Meer informatie over het ondersteuningsaanbod bij de aankoop van mondmaskers

Rijopleidingen en rijexamens opnieuw mogelijk 

Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens starten weer vanaf 18 mei en 25 mei. 
 • Vanaf 11 mei 2020:? 
  • rijopleidingen 
  • terugkommoment 
 • Vanaf 18 mei 2020: 
  • theorie-examens voor alle categorieën 
  • praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) 
 • Vanaf 25 mei 2020: 
  • praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen 
Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020. Kandidaten krijgen dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar. 

Lees meer over de heropstart van rijopleidingen en rijexamens.

Alle technische keuringen van voertuigen weer mogelijk vanaf 4 mei 

De periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen worden veilig en gespreid opgestart in de Vlaamse keuringscentra vanaf 4 mei. Dat zijn de laatste keuringen die nog niet mogelijk waren wegens de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsbewijzen wordt verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Eigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. 

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen. 

Lees meer over de heropstart van de technische keuringen

Aanvraag compensatiepremie kan vanaf 5 mei 

Vanaf 5 mei kunnen ondernemingen hun aanvraag indienen voor de compensatiepremie. De premie bedraagt 3000 euro en is een compensatie voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar een zware omzetdaling hebben geleden van minstens 60% als gevolg van de coronamaatregelen. Ondernemingen die zich vooraf hadden aangemeld, kunnen vandaag 4 mei hun aanvraag al indienen. 

Meer informatie over de aanvraag van de compensatiepremie

Buitensport mogelijk vanaf 4 mei 

Vanaf 4 mei is opnieuw meer sportbeoefening mogelijk, onder enkele duidelijke voorwaarden. Concreet mag u nu buiten sporten en bewegen met twee andere, steeds dezelfde personen met wie u niet onder hetzelfde dak woont. U moet de regels voor social distancing en handhygiëne voor, tijdens en na het sporten in acht nemen en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken. Op die manier worden niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden. De toiletten van sportaccommodaties mogen open als de uitbaters de hygiëne kunnen garanderen. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Verhuur en verkoop van sportmateriaal is niet toegestaan. 

Meer informatie over buitensport vanaf 4 mei

Nieuwe richtlijnen Jeugdzorg 

 • Er zijn richtlijnen opgesteld voor de residentiële voorzieningen Jeugdhulp en de Centra voor Kindzorg en Gezinsondersteuning voor het melden van en omgaan met een eventuele corona-uitbraak. In de rondzendbrief van 30 april (PDF) staan preventieve acties, de procedure die gevolgd moet worden bij een corona-uitbraak en de concrete stappen om in dergelijke situaties te zetten. 
 • Voor kinderen en jongeren die verblijven in een voorziening of in pleegzorg is een stabiele keuze gemaakt rond hun verblijfplaats tijdens de duurtijd van de preventiemaatregelen. Nu die maatregelen versoepelen, moeten opnieuw keuzes gemaakt worden over hun verblijfplaats. Meer informatie over het verblijf van kinderen en jongeren na coronatijd
Overzicht impact coronamaatregelen op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp.