Van bib en archief naar multifunctioneel ontmoetingscentrum: een blik op de evolutie van De Lelie

Gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021 8.39 u.
In het najaar van 2022 opent het ontmoetingscentrum De Lelie de deuren op de site waar vandaag al het administratief centrum, de politie, de brandweer en het jeugdcentrum De Spiraal huizen.

De invulling van het centrum - dat zijn naam ontleent aan het voorliggende historische pand “De Lelie” in de Denderstraat – is de voorbije jaren geëvolueerd van een bibliotheek en archiefruimte tot een plek waar brede dienstverlening centraal staat. De Geraardsbergenaar zal er cultuur, ontspanning én de diensten van het lokaal bestuur vinden.

De Lelie als multifunctioneel ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum De Lelie is een overkoepelende naam: het betreft in eerste instantie de smaragdgroene nieuwbouw die vandaag al mooi zichtbaar is op de site. Op termijn zal ook het voorliggende historisch pand gerestaureerd en in gebruik genomen worden.

Initieel zou het centrum enkel de nieuwe bibliotheek en het stadsarchief huisvesten. Twee belangrijke functies die het nog steeds zal opnemen. Het concept en de beleving van een “bibliotheek” is echter door de jaren heen sterk gewijzigd, wat maakt dat de ruimte ook heel wat andere mogelijkheden zal bieden.

“Alles is voorzien op de technologische verwachtingen van vandaag én morgen. De Lelie wordt dan ook een ideale plek om onze burgers samen te brengen voor cultuur, vorming en ontspanning”, zegt Ann Panis, schepen van Cultuur.

En er is meer: heel wat administratieve diensten van het lokaal bestuur worden er gecentraliseerd gehuisvest. Vandaag zijn die nog grotendeels verspreid over twee grote sites: het administratief centrum in de Weverijstraat en de OCMW-gebouwen in de Kattestraat. Hetzelfde geldt voor het archief. Momenteel zit het hart en geheugen van onze stad nog verspreid op verschillende locaties en kampen we met een heus plaatsgebrek. Door de belangrijke investering in het stadsarchief kunnen we het erfgoed van onze stad echter centraal, duurzaam, lokaal en zorgzaam bewaren.

Het bestuur werkt al enkele jaren aan een gecentraliseerd beleid van al haar diensten. Door het decreet “lokaal bestuur” uit 2019 werd dit heel concreet. Het samenbrengen van de diensten zet nu de kers op de taart.

De Lelie als onderdeel van een groot dienstverlenend project

De kracht van De Lelie is ook dat het in verbinding staat met enkele andere belangrijke dienstverlenende gebouwen. Het bevindt zich namelijk te midden van het administratief centrum, de politie, de brandweer en jeugdcentrum De Spiraal.

“Door de diensten te bundelen en fysiek te integreren binnen De Lelie, in combinatie met het huidige administratief centrum, het jeugdcentrum, de politie en de brandweer, kan het lokaal bestuur inzetten op een sterker en efficiënter beleid en op een vlottere dienstverlening op maat van de inwoners. Dit vult het uitgebreid aanbod rond digitale dienstverlening van het lokaal bestuur mooi aan”, zegt Veerle Mertens, schepen van Stadspatrimonium.

Het administratief centrum wordt mee opgenomen in de denkoefening naar meer efficiëntie en gericht op maat werken. Op termijn krijgen alle loketdiensten van het lokaal bestuur er een plaatsje op een centraal balieplein.

De OCMW-site in de Kattestraat wordt niet omgebouwd. De gebouwen zullen op termijn (uiteraard pas nadat alle diensten hun nieuwe plaats hebben gekregen) verkocht worden, net zoals het huidige bibliotheekgebouw. Op die manier wordt verder gewerkt aan een duurzaam stadspatrimonium. De huidige gebouwen zijn namelijk sterk verouderd en daardoor energieverslindend. Het nieuwe ontmoetingscentrum daarentegen is een doorgedreven duurzaam en bijzonder zuinig gebouw dat voldoet aan de ‘Bijna Energie Neutraal’ norm.

De administratieve diensten die vandaag gevestigd zijn in de Kattestraat komen dus ook naar De Lelie en zullen nauw aansluiten bij de loketdiensten op het balieplein van het administratief centrum.

De meer zorggerichte diensten zoals Huis van het Kind, Kind en Gezin, Wijkcentrum De Poort, … krijgen een andere bestemming. Voor de site van de voormalige sporthal De Kriebel loopt momenteel namelijk een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarbij de volledige zone een nieuwe bestemming krijgt. Het lokaal bestuur zou er graag een volledige zorgsite maken. Vandaag zijn er al verschillende zorgfuncties aanwezig met WZC De Populier, Lokaal Dienstencentrum De Maretak en kinderdagverblijven De Zonnestraal en Pierrot.

“De zorgsite zorgt voor een vermenging van jong en oud. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar begrip en respect tussen generaties stimuleert en bijdraagt tot een solidaire en dynamische samenleving”, geven de schepenen mee.

Budget

Het project rond het ontmoetingscentrum werd reeds in de vorige legislatuur opgestart. In totaal is het bibliotheekgedeelte – met zijn diverse functies naar cultuur, ontspanning en vorming toe - geraamd op 5,9 miljoen euro en het centraal archief op 2,7 miljoen euro.

Voor de centralisatie van de diensten is 3,1 miljoen euro voorzien. Voor de toekomstige herontwikkeling van het historisch pand (vroegere “De Lelie”) aan de Denderstraat 2,6 miljoen euro.

De bouw van het ontmoetingscentrum kwam tot stand na een openbare aanbestedingsprocedure met marktraadpleging.

De nodige budgetten werden voorzien in het vorig en huidig meerjarenplan. Er werd reeds 6,2 miljoen euro van de totale projectkost betaald. Tot slot moet ook de verkoop van ouder en minder duurzaam stadspatrimonium (zoals de OCMW-site en de huidige bibliotheek) in rekening worden gebracht.