Verkiezingen - Kandidaten van een politieke partij

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte. Deze kan u enkel indienen op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

Voor wie

De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe mandateert overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau ingeval van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en aan de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau ingeval van een kandidatenlijst voor de provincieraadsverkiezingen.

Zowel een politieke partij als een burger kan een kandidatenlijst indienen. De kandidaten moeten voorgedragen worden door:

Gemeenteraadsverkiezingen Provincieraadsverkiezingen
ofwel door één aftredend gemeenteraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de groep die wordt voorgedragen); ofwel door één aftredend provincieraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen);
ofwel door een minimum aantal kiezers (> 20.000 inwoners dus door tenminste 100 gemeenteraadskiezers). ofwel door ten minste 50 provincieraadskiezers.

Hoe aanvragen

U kan digitaal de voordrachtsakte voorbereiden via een eenvoudige webtoepassing. De toepassing staat in rechtstreekse verbinding met het rijksregister en controleert onder meer automatisch op de leeftijd van een kandidaat, dubbele kandidatuur, aantal kandidaten, pariteit, lengte van de lijstnaam, lengte van de achternaam,...

Opgelet! Ook een digitaal ingediende voordrachtsakte moet afgedrukt worden en op 15 september ingediend worden bij:

  • Gemeenteraadsverkiezingen: de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau dat zal zetelen in het Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

  • Provincieraadsverkiezingen: de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau dat zal zetelen in het Administratief centrum stad Aalst, Werf 9, 9300 Aalst.

Afhandeling

  • Maandag 17/09: Voorlopige afsluiting kandidatenlijsten.
  • Donderdag 20/09: Definitieve afsluiting en toekenning lijstnummers.
  • Maandag 24/09: Definitieve afsluiting na beroep en toekenning lijstnummers.

Wat meebrengen

  • Voordrachtsakte.