Verkiezingen - Oproeping als bijzitter of voorzitter

Op de dag van de verkiezingen doet de overheid een beroep op burgers om het kiezen in de stemlokalen en het tellen van de uitgebrachte stemmen in goede banen te leiden. In aanloop naar de verkiezingen worden zij opgeroepen om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter.

Bij elke verkiezing zijn er per stembureau een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters nodig. In Geraardsbergen zijn er 36 stembureaus en zijn er dus 216 personen voorzien. Daarnaast zijn er per verkiezing 24 telbureaus met dezelfde samenstelling.

De voorzitters van de stembureaus en de (plaatsvervangende) bijzitters worden aangesteld door de vrederechter. In geval van verhindering moeten zij het hoofdbureau daarvan bericht geven binnen 3 dagen na de kennisgeving. Voorzitters en bijzitters die niet komen opdagen op de dag van de verkiezingen worden vervolgd en kunnen een boete krijgen.

De aanstellingen gebeuren eind augustus.

Afhandeling

In aanloop naar de verkiezingsdag krijgt de voorzitter de nodige praktische informatie over de taken van het bureau en het verloop van de stemming of de telling. Ook de bijzitters krijgen een brief met praktische informatie (locatie van het bureau, startuur, vergoeding).

Voorzitters en bijzitters mogen hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze die dag moeten zetelen, ook indien op hun oproepingsbrief een ander stembureau staat vermeld.

Uitzonderingen

Indien u bent opgeroepen maar u kan niet gaan zetelen op de dag van de verkiezing, dan kan u de nodige bewijsstukken van uw verhindering zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 5 dagen na ontvangst van uw brief aan de stad bezorgen:

  • per post door middel van de bijgevoegde enveloppe
  • door overhandiging van de documenten aan het loket van de dienst bevolking.

Bij twijfel neem je contact op via e-mail met de dienst burgerzaken: burgerzaken@geraardsbergen.be