Het lokaal bestuur steekt een hart onder de riem. Een cadeaubon voor inkopen bij lokale handelaars voor mensen met een laag inkomen

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil mensen met een laag inkomen in deze moeilijke coronatijden een financieel duwtje in de rug geven en schenkt hen en hun gezinsleden een cadeaubon of voucher ter waarde van 20 euro.

Vouchers? Wat zijn dat?

De lokale economie heeft ook in onze stad de laatste maanden geleden onder de coronacrisis. Tegelijk ervaarden mensen met een laag inkomen extra hard de impact van COVID-19.

Om deze twee zaken aan te pakken, wil het Lokaal Bestuur Geraardsbergen cadeaubonnen verdelen die je kan inwisselen bij lokale handelaren.

Voor wie

Je hebt recht op de vouchers wanneer je onder 1 van volgende categorieën valt.

Voorwaarden

Categorie 1: rechthebbende Vrijetijdspas. Dit ben je wanneer je onder 1 van onderstaande categorieën valt:

  • Leefloon
  • Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering
  • Budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling
  • Pleegkinderen of kinderen die verblijven in een begeleidingstehuis bijzonder jeugdzorg

Categorie 2: personen met een laag inkomen. Dit wil zeggen:

  • In minstens 3 van de maanden april tot november 2020 was het gezamenlijk maandelijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden maximaal 1.630,52 euro.
  • Dit maximaal bedrag wordt verhoogd met 301,85 euro per persoon ten laste.
  • Voor éénoudergezinnen wordt dit bedrag bijkomend verhoogd met 301,85 euro.
  • Ongeacht het aantal personen ten laste, mag dit maandelijks belastbare bruto- inkomen niet hoger zijn dan 2536,07 euro.
  • Je mag geen onroerende goederen bezitten, behalve de woning waarin je woont.

Hoe aanvragen

Inwoners van Geraardsbergen die een vrijetijdspas hebben, en/of de leersteun hebben aangevraagd, en/of deelnemen aan de voedselherverdeling, en/of cliënt zijn bij de Sociale dienst krijgen deze lokale vouchers automatisch toebedeeld.

Indien je nog geen vrijetijdspas heeft, en onder categorie 2 valt, kan je hier een aanvraag doen.

Waar kan ik deze vouchers gebruiken?

Hier vind je een lijst met de deelnemende handelaars: https://shop.kivalo.be/geraardsbergen/

Op de voucher staat een unieke code die de winkelier scant en je kan de voucher gebruiken tot de 20 euro opgebruikt is. Het is niet zo dat je het volledige bedrag in 1 keer en bij 1 handelaar hoeft te spenderen.

Deze vouchers zijn geldig tot en met 1 oktober 2021.

Meer info