Workshop 'Leesplezier, begrijpend lezen en luisteren'

Tijdens de workshop:

  • hechten we aandacht aan het belang van leesplezier,
  • krijgt inzicht in factoren die de moeilijkheidsgraad van een tekst bepalen,
  • bespreken we leesstrategieën,
  • leert u materialen en methodieken kennen (minilesjes, begriijpend lezen,...).

Voor wie

Directies, leerkrachten, schoolteams.

Hoe aanvragen

 Neem contact op met de taalcoach.