Workshop 'Pictolezen'

Tijdens de workshop:

  • leer u de voordelen van pictolezen kennen,
  • gaan we van pictolezen naar lezen,
  • zet u pictolezen in bij anderstalige kinderen,
  • gebruikt u pictoschrijver in het ganse klasgebeuren,
  • koppelt u klankgebaren aan letters.

Voor wie

Directies, leerkrachten, schoolteams, leerkracht AT, leerkrachten 3° kleuter - 1° leerjaar.

Hoe aanvragen

U doet uw aanvraag bij de taalcoach. 

Kostprijs

Gratis.