Workshop 'Schooltaal, instructietaal, rekentaal'

Tijdens de workshop:

  • krijg u inzicht in wat schooltaal / instructietaal is,
  • staan we stil bij het belang van school- en instructietaal in het onderwijs,
  • krijg u methodieken om extra in te zetten op school- en instructietaal.

Voor wie

Directies, leerkrachten, schoolteams.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de taalcoach. 

Kostprijs

Gratis.