Zitdagen voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting

Gepubliceerd op woensdag 27 maart 2019 14.10 u.

Niet iedereen moet een aangifte indienen …

Indien u een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt dient u, enkel indien het voorstel fouten bevat, het antwoordformulier terug te sturen aan het voorgedrukte antwoordadres. U hoeft in dat geval geen aangifteformulier meer in te dienen.

De papieren aangifte sterft uit …

Weet dat het grootste deel van de belastingplichtigen intussen zijn / haar aangifte elektronisch indient via de internettoepassing www.myminfin.be (beschikbaar vanaf begin mei).

Die toepassing wordt steeds gebruiksvriendelijker en bevat veel praktische toelichtingen.

U wenst toch hulp bij het aangeven van uw belastingen? 

Indien u toch bijstand wenst bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting wordt er aan de inwoners van Geraardsbergen - die niet BTW-aangifteplichtig zijn - de mogelijkheid geboden om hun aangifte te laten invullen door ambtenaren van de FOD Financiën.

Daartoe worden er meerdere zitdagen georganiseerd te Geraardsbergen:

  • Maandag 03 juni 2019
  • Dinsdag 04 juni 2019
  • Dinsdag 11 juni2019
  • Maandag 17 juni 2019
  • Dinsdag 18 juni 2019
  • Maandag 24 juni 2019
  • Dinsdag 25 juni 2019

Telkens doorlopend van 09 tot 15 uur. Locatie: KMO Belastinggebouw, Abdijstraat 8, 9500 Geraardsbergen

Indien u gebruik wenst te maken van deze invulhulp … 

  • Breng dan uw identiteitskaart mee
  • Voor wie een gemeenschappelijke aangifte indient (gehuwden en wettelijk samenwonenden) volstaat de identiteitskaart van één van beide belastingplichtigen
  • Komt u voor iemand anders?

Breng dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee alsook een volmacht

Voor het invullen van uw aangifte in de personenbelasting kan u ook alle werkdagen van de maand mei van 09u00 tot 12u00 en alle werkdagen van juni van 09u00 tot 15u00 langskomen in het belastingkantoor te Aalst (*): 

Particulieren Beheer Dendermonde Team 7

Dr. André Sierensstraat 16 bus 1, 9300 Aalst - 0257/771.30 – p.denderm.team7@minfin.fed.be

(*) Het kantoor te Zottegem, Heilig Hartplein 35 is verhuisd naar Aalst vanaf 02.04.2019

Voor algemene vragen nopens de personenbelasting kan u terecht op www.fin.belgium.be > Particulieren > Aangifte 2019 of bellen naar het nummer 0257/257.57 (nationaal contactcenter).