Voorstellingen, Concerten, Expo's en Kunstkrak

 

De laatste info over onze ontelbare toonmomenten kan je steeds vinden op onze facebookpagina.

MIDDAGCONCERTEN

Elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties) is er een gratis concert in de Hospitaalkerk van de Kunstacademie. Kom maandelijks genieten om 12:00 van het talent uit verschillende domeinen (muziek, woord, dans, circus en beeld).

Kunstkrak

Kunstkrak v.z.w. wil de belangstelling voor de verschillende kunstdisciplines en expressiemiddelen stimuleren en deze voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Daartoe zet een groep leerkrachten van de Geraardsbergse Kunstacademie aangevuld met een aantal enthousiaste vrijwilligers zich in om jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren. Muziek, theater, film, dans, beeldende kunsten, circuskunst, ... krijgen elk een plaatsje in het aanbod.

Naast het organiseren van eigen activiteiten wil Kunstkrak ook de deelname bevorderden aan activiteiten georganiseerd door derden. Daartoe wordt samengewerkt met onder andere het Cultureel Centrum de Abdij, Kunstacademie Geraardsbergen, Concertband Cecilia, cultuurdienst Geraardsbergen en Lierde, het kerkbestuur van de Bartholomeuskerk

Het jaarprogramma is te vinden op www.kunstkrak.com/