Klachtenbehandeling

Heeft u een klacht?

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u door het lokale bestuur van Geraardsbergen bent behandeld. Dat horen wij dan graag van u. Een klacht betekent namelijk dat er iets is misgegaan met onze dienstverlening. Het is dus niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klacht in behandeling te nemen.

Klachten worden behandeld door onze klachtenbehandelaar, een ambtenaar in dienst van het lokale bestuur. 

Voor wie

Iedereen die een klacht meent te hebben over de dienstverlening of het niet correct handelen van een ambtenaar of een gemeenteraadslid (burgemeester en schepenen inbegrepen). 

Hoe

Schriftelijk

Mondeling

  • Bij de klachtenbehandelaar op tel. 054 43 51 45.
  • Door - na afspraak - langs te komen bij de klachtenbehandelaar in het Administratief Centrum.

Voorwaarden

De klachtenbehandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen, indien ze kennelijk ongegrond is of indien de klager bij gegronde twijfel geen belang kan aantonen of indien ze betrekking heeft op:

  • feiten waarover eerder een klacht is ingediend die al werd behandeld conform de procedure en waarbij geen nieuwe elementen worden aangebracht;
  • feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht bekend waren voor de klager;
  • feiten waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden aangewend of waarover een gerechtelijke procedure loopt;
  • vage klachten;
  • anonieme klachten.

Reglement

Zie als bijlage.

Uitzonderingen

Als het gaat over klachten tegen beslissingen of beleidskeuzes van een lokaal bestuur, is het Agentschap van Binnenlands Bestuur bevoegd.

Dat kan u nagaan op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.