Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de stad. Het regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het schepencollege. De voorzitter van de gemeenteraad leidt de vergadering, deĀ algemeen directeur bereidt de vergadering administratief voor en notuleert de besluiten.

De vergadering is openbaar, tenzij het om personen gaat, dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren.

De gemeenteraadsleden hebben een deontologische code opgesteld waarin is vastgelegd welke gedragsregels de raadsleden als leidraad nemen.

De vergadering vindt telkens plaats om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de openbare zitting bijwonen. De data van de zittingen, de agenda en het verslag van de gemeenteraad vind je op deze website.

De gemeenteraad heeft ook drie commissies opgericht die telkens uit dertien raadsleden zijn samengesteld. De commissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verlenen advies waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk is. De gemeenteraadscommissies zijn nog niet samengesteld. Zodra we deze informatie hebben, publiceren we deze op deze pagina.

Deze informatie kan je ook opvragen bij het secretariaat in het Administratief Centrum, 054 43 44 10, secretariaat@geraardsbergen.be.

Vanaf 2019 kanĀ u alle documenten raadplegen via:

Agenda, besluitenlijsten en notulen

De oudere documenten kan u raadplegen via:

Samenstelling