Gemeenteraad

Vanaf 1 juli 2021 kan je de agenda’s, besluitenlijsten en notulen van de gemeenteraad en de agenda’s van de gemeenteraadscommissies raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

De planning van de gemeenteraden van 2024 wordt niet onmiddellijk voor het hele jaar weergegeven in de raadpleegomgeving. Je kan de planning voor 2024 wel hier raadplegen.

Je kan de gemeenteraden (her)beluisteren op deze website.

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de stad. Het regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het schepencollege. De voorzitter van de gemeenteraad leidt de vergadering, de algemeen directeur bereidt de vergadering administratief voor en notuleert de besluiten.

De vergadering is openbaar, tenzij het om personen gaat, dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren. De vergadering vindt telkens plaats om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis op de Markt. 

De gemeenteraad heeft ook drie commissies opgericht die telkens uit twaalf raadsleden zijn samengesteld. De commissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verlenen advies waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk is. 

Gemeenteraadscommissie I

Gemeenteraadscommissie II

Gemeenteraadscommissie III

Deze informatie kan je ook opvragen bij het secretariaat in het Administratief Centrum, 054 43 44 10, secretariaat@geraardsbergen.be.

Samenstelling