Eenzaamheid

Onze maatschappij kent een toegenomen graad van eenzaamheid onder verschillende leeftijdsgroepen.

Als lokaal bestuur zetten we in op de bestrijding van eenzaamheid.

We trachten via initiatieven en acties eenzaamheid in kaart te brengen. Uiteraard gaan we daarvoor in dialoog met uiteenlopende partners.