Lokale premie voor mantelzorgers

Frequently Asked Questions Mantelzorgpremie

Wat is de schaal van zelfredzaamheid?

De schaal van zelfredzaamheid is een schaal die meet in welke mate een gezondheidsprobleem een impact heeft op je dagelijkse activiteiten. Onder dagelijkse activiteiten worden begrepen:

 • Verplaatsen
 • Eten bereiden en nuttigen
 • Verzorgen en aankleden
 • Woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten
 • Gevaar inschatten en vermijden
 • Contact onderhouden met anderen

Per criterium kan je maximaal drie punten krijgen:

 • Nul punten = geen moeilijkheden
 • Eén punt= weinig moeilijkheden
 • Twee punten = grote moeilijkheden
 • Drie punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Hoe achterhaal je het aantal punten op de schaal van zelfredzaamheid?

Nadat de zorgvrager gescoord werd op de schaal van zelfredzaamheid, verstuurt de FOD een document waarop het gescoorde aantal punten wordt vermeld. Je kan het aantal punten ook steeds opvragen bij de FOD Sociale zekerheid via 0800/98 799. Hou hierbij steeds het rijksregisternummer van de zorgvrager bij de hand.

Heb je nog geen dossier bij de FOD Sociale Zekerheid? Er zijn twee instanties die een opstart van het dossier kunnen aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid:

 • - De mutualiteit van de zorgvrager
 • - De sociale dienst van het lokaal bestuur (Sociaal Huis Geraardsbergen)

Wanneer heb je recht op de mantelzorgpremie van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen?

Bij het ingevulde aanvraagformulier van de mantelzorgpremie vragen wij om een attest bij te voegen waarbij het aantal punten op de schaal van zelfredzaamheid dertien of meer is. Zonder het bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van 13 punten op de schaal van zelfredzaamheid, is er geen recht op de mantelzorgpremie.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

De mantelzorgpremie bedraagt op jaarbasis 300 euro of 25 euro per maand. Voor de maanden waarin de zorgvrager minder dan 16 dagen in de thuissituatie heeft verbleven, wordt er geen mantelzorgpremie uitgekeerd.

Wanneer en hoe kan je de mantelzorgpremie aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend tussen 1 januari en 30 juni van het opvolgende jaar waarop de aanvraag betrekking heeft (voor 2020 kan de aanvraag bijvoorbeeld worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021).

De mantelzorgpremie kan worden aangevraagd via het formulier onderaan deze pagina. Voor verdere informatie rond de schaal van zelfredzaamheid, kan je terecht bij de FOD Sociale Zekerheid op tel. 0800/98 799 (dagelijks bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur, behalve op woensdag).