Administratieve gegevens

 • aantal inwoners op 01/01/2024: 34.977
 • aantal schepenen: 8
 • aantal raadsleden: 31
 • oppervlakte: 7.971 ha
 • nummer financiële rekeningen: IBAN: BE80 0910 0028 6177 - BIC: GKCCBEBB
 • Ondernemingsnummer: 0207485374
 • politiezone: Geraardsbergen-Lierde
 • bestuurlijk arrondissement: Aalst
 • kieskanton: Geraardsbergen
 • gerechtelijk arrondissement: Oudenaarde
 • gerechtelijk kanton: Geraardsbergen en Brakel
 • arbeidsrechtbank: Oudenaarde
 • politierechtbank: Oudenaarde
 • rechtbank van koophandel: Oudenaarde
 • hypotheekkantoor: Oudenaarde
 • ontvangkantoor belastingen: Geraardsbergen
 • registratiekantoor: Geraardsbergen