Meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad keurde op 30 december 2019 het meerjarenplan 'Geraardsbergen leeft' goed. Hierin geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de jaren 2020-2025.

Op 15 december 2020 keurde de gemeenteraad de aanpassingen op het meerjarenplan 2020-2025 goed. Het meerjarenplan heeft dan ook een dynamisch karakter. Het wordt niet als volledig en af beschouwd: nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende de volledige legislatuur opdringen waardoor het plan geactualiseerd en bijgestuurd moet worden.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode, gaat van start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, dus het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

Je leest hieronder alles over het voortraject van het meerjarenplan, het initiële meerjarenplan (goedgekeurd in december 2019), de aanpassing van het meerjarenplan (goedgekeurd in december 2020) en de strategische doelstellingen uit het meerjarenplan.

Ook het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) (initieel + aanpassing) is hieronder te raadplegen.