Meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad keurde op 30 december 2019 het meerjarenplan 'Geraardsbergen leeft' goed. In het meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren (2020-2025).

Het meerjarenplan wordt opgemaakt in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode, gaat van start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, dus het eerste jaar van de volgende bestuursperiode.

Het meerjarenplan heeft een dynamisch karakter. Dit document wordt dus niet als volledig en af beschouwd. Nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende de legislatuur opdringen waardoor men het plan kan actualiseren en bijsturen.

Bij de vorming van het meerjarenplan wordt niet over één nacht ijs gegaan. De basis wordt gevormd door de missie en visie van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen, waarna het verder gevoed wordt door flink wat interne en externe input, zijnde een omgevingsanalyse, de inspiratienota vanuit de diensten, het kerntakendebat tussen het schepencollege en het managementteam en verschillende participatiemomenten met de burger. 

Benieuwd? In onderstaande blokken ontdek je enerzijds hoe het meerjarenplan zijn huidige vorm kreeg, vertrekkende van missie en visie, en anderzijds het meerjarenplan zoals het eind december door de gemeenteraad goedgekeurd werd.

Je kan alvast via dit boekje een bondige samenvatting van dit meerjarenplan lezen.