Drugs en verslavingen

We streven naar een drugsarme stad, waarbij getracht wordt om de negatieve gevolgen van zowel de legale als illegale genotsmiddelen te beperken. De aanpak kadert in een breder welzijns-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, waarbij actoren zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Acties

  • De problematiek in kaart brengen.
  • Inzetten op preventie.
  • Inzetten op vroeginterventie.
  • Inzetten op voldoende en deskundige begeleidingsmogelijkheden.
  • Drugsbeleid inbedden in een breder gezondheidsbeleid.
  • Zorgen voor een veilige en leefbare stad.

U kan hierover meer lezen in onderstaand drugsbeleidsplan.