StadsMakers

Hoe ziet het Geraardsbergen van morgen eruit? Eén vraag, heel veel mogelijke antwoorden. Om die te vinden, laat Lokaal Bestuur Geraardsbergen haar inwoners mee aan zet. Want het is sámen dat we uitdagingen moeten aanpakken, oplossingen bedenken en acties uitwerken. Ook jij maakt Geraardsbergen!

Waarom StadsMakers?

 • We staan als samenleving voor grote uitdagingen op het vlak van armoede, individualisering, duurzaamheid, leefbaarheid, … 
 • ‘De’ oplossing voor die uitdagingen ligt niet enkel bij het lokaal bestuur maar wél in een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de stad en haar burgers. Een sterk partnership waarin, ondanks verschillen en soms tegenstellingen, ruimte is voor ontmoeting, dialoog en samenwerking. 
 • Onze stad en haar deelgemeentes telt een veelheid aan competenties, talenten, ervaring, vaardigheden, inzichten, energie, … Onze burgers (bewoners, verenigingen, groepen, organisaties, ondernemers, bedrijven, …) hebben een bijzonder waardevol potentieel waar we graag op inzetten. In plaats van zelf alles van a tot z uit te schrijven en uit te werken, doen we dat dus graag samen met jou.

StadsMakers: meer dan participatie

StadsMakers is meer dan een inspraak- en participatieproces. Die eerste stap (je mening te kennen geven) blijft heel belangrijk maar het gaat een stuk verder. We zoeken burgers die mee hun schouders onder het hele verhaal willen zetten:

 • samen een uitdaging verkennen
 • samen oplossingen bedenken
 • samen beslissingen nemen
 • samen projecten uitwerken en realiseren

Met StadsMakers wil het lokaal bestuur echte verandering realiseren, voor en vooral met haar eigen burgers. Samen staan we dan ook aan het begin van iets moois. Ook al is het hele proces er eentje van proberen, aftasten, een keertje vallen en weer opstaan: we doen het samen!

StadsMakers: van 2019 tot nu

Zomer 2019: 8 thematische impactsessies

In 8 thematische impactsessies gingen we na hoe burgers en de overheid in de toekomst meer en beter kunnen samenwerken om de stad Geraardsbergen vorm te geven:

 1. Impactsessie Kwetsbaarheid - 4 juli 2019
 2. Impactsessie Zorg - 28 juni 2019
 3. Impactsessie Openbare ruimte - 26 juni 2019
 4. Impactsessie Nieuwkomers in de stad - 25 juni 2019
 5. Impactsessie Opgroeien in de stad - 24 juni 2019
 6. Impactsessie Klimaat en duurzaamheid - 19 juni 2019
 7. Impactsessie Ondernemers - 19 juni 2019
 8. Impactsessie Vrije tijd - 19 mei 2019

Najaar 2019: 2 toekomsttafels

Na de impactsessies werden in het najaar van 2019 twee toekomsttafels opgezet:

 • toekomsttafel burgers - 17 september 2019 
 • toekomsttafel raadsleden en medewerkers van de stad - 3 oktober 2019

Op deze ontmoetingsmomenten werd het denkwerk uit de impactsessies samengebracht en de volgende gedeelde uitdagingen gedetecteerd:

 • Armoede en kwetsbaarheid aanpakken
 • Van Geraardsbergen een bruisende, levendige stad maken
 • De communicatie tussen stad en burgers versterken
 • Meer ontmoeting, verbinding en gemeenschapsvorming
 • De leefbaarheid in onze stad verhogen
 • Werk maken van een sterkere uitstraling van de stad
 • Lokale productie en consumptie verduurzamen
 • Ondernemerschap stimuleren
 • Vrijwillig engagement versterken
 • Knopen in mobiliteit en publieke ruimte aanpakken
 • Duurzame stad: natuur, milieu en duurzaamheid
 • Kind- en jeugdvriendelijke stad: opgroeien in de stad
 • Zorg dragen voor elkaar

Deze uitdagingen werden geclusterd in 5 prioritaire thema's:

 • Samen inzetten op meer ontmoeting, verbinding en gemeenschapsvorming.
 • Zorg dragen voor elkaar en samen armoede en kwetsbaarheid aanpakken.
 • Van Geraardsbergen een bruisende, levendige en leefbare stad maken.
 • De communicatie tussen stad en burgers versterken.
 • Kind- en jeugdvriendelijke stad: opgroeien in de stad

Najaar 2020: labo's

Op 5 verschillende momenten werden labo's georganiseerd rond de volgende 3 uitdagingen:

 • Labo rond ontmoeting, verbinding en gemeenschapsvorming:
  • Donderdag 29 oktober 2020
  • Maandag 16 november 2020
 • Labo rond zorg dragen voor elkaar en armoede en kwetsbaarheid aanpakken:
  • Donderdag 29 oktober 2020
  • Woensdag 18 november 2020
 • Labo rond communicatie:
  • Dinsdag 24 november 2020

Die labo's zijn in feite werkplekken waar burgers en het lokaal bestuur samen een nieuwe aanpak bedenken, ontwikkelen, testen en realiseren.

Er werden al heel wat concrete (kleine en grote) ideeën uitgeschreven. Deze zullen nu in verdere labo's verder uitgewerkt worden. Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, gaan we van start.

Word jij ook een StadsMaker?

Laat dan hieronder je gegevens achter en we contacteren je van zodra de volgende fase start.