Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de stad: het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

Het college treedt collegiaal op en is collectief verantwoordelijk. Er is een taakverdeling tussen de schepenen wat betreft de voorbereiding en de opvolging van de dossiers.

Vanaf 1 juli 2021 kan je de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

De besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen kan u raadplegen via onze bekendmakingen. 

Samenstelling