Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de stad: het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

Het college treedt collegiaal op en is collectief verantwoordelijk. Er is een taakverdeling tussen de schepenen wat betreft de voorbereiding en de opvolging van de dossiers.

Vanaf 1 juli 2021 kan je de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

De besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen kan u raadplegen via onze bekendmakingen. 

Samenstelling

 • Ann Panis

  Burgemeester Open Vld

  Bevoegdheden

  Algemeen beleid, veiligheids- & drugsbeleid, politie, brandweer, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast en cultuur.

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0475 23 38 34
  E-mail
  ann.panis@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Fernand Van Trimpont

  Eerste schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, internationale solidariteit.

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0475 95 23 28
  E-mail
  fernand.vantrimpont@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Kristin Vangeyte

  Tweede schepen Open Vld

  Bevoegdheden

  Ouderenbeleid en eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, gelijke kansen en vrijwilligerswerk.

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0478 43 59 56
  E-mail
  kristin.vangeyte@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Veerle Mertens

  Derde schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Openbare werken, openbaar groen, stadspatrimonium, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0477 79 90 73
  E-mail
  veerle.mertens@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Stephan De Prez

  Vierde schepen Open Vld

  Bevoegdheden

  Duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, burgerzaken en sport

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0497 11 99 98
  E-mail
  stephan.deprez@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Rurik Van Landuyt

  Vijfde schepen Open VLD

  Bevoegdheden

  Economie & tewerkstelling, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landbouw

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0497 50 60 97
  E-mail
  rurik.vanlanduyt@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Jimmy Colman Villamayor

  Zesde schepen Open VLD

  Bevoegdheden

  Bibliotheek, archief, erfgoed, toerisme en middenstand, financiën en begroting

  Contact

  Adres
  Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0497 55 88 78
  E-mail
  jimmy.colman@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • David Larmuseau

  Zevende schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Sociaal beleid, gezondheid & welzijn, gezinsbeleid, armoedebestrijding, wonen en huisvesting, begraafplaatsen, kinderdagverblijf & woonzorgcentra, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

  Contact

  Adres
  Centrum Welzijn, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
  GSM
  0486 54 42 85
  E-mail
  david.larmuseau@geraardsbergen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje