Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn telt in Geraardsbergen 31 leden. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken.

Vanaf 1 juli 2021 kan je de agenda, besluitenlijsten en notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

Samenstelling