Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn telt in Geraardsbergen 31 leden. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken. 

Samenstelling