Raad voor maatschappelijk welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn telt in Geraardsbergen 31 leden. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken. 

Vanaf 2019 kunt u alle documenten raadplegen via:

Agenda, besluitenlijsten en notulen

 

Oudere documenten kunt u raadplegen via:

 

Samenstelling