OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad leidt het OCMW.

Om de 6 jaar wordt de OCMW-raad verkozen door de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad.

In Geraardsbergen telt de OCMW-raad 11 leden. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken. Deze vergaderingen vinden maandelijks plaats in Woonzorgcentrum De Populier, Zaal De Plage, Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen.

Samenstelling