Proclaimer

Dit is de officiële website van het lokaal bestuur Geraardsbergen. Via dit digitaal platform willen wij u snel en eenvoudig uw weg laten vinden in onze stad. 

Over de inhoud

Over de stedelijke informatie op www.geraardsbergen.be en www.visitgeraardsbergen.be kunt u het volgende verwachten:

  • We streven ernaar de inhoud actueel te houden.
  • We streven naar begrijpelijk taalgebruik.

Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kunt u doorgeven via info@geraardsbergen.be . U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.

Het lokaal bestuur Geraardsbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. 

De teksten op deze website bezitten dan ook geen juridische waarde. Als u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het dienst communicatie, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we u enkel ter informatie ter beschikking. Het lokaal bestuur Geraardsbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst. 

Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het lokaal bestuur Geraardsbergen zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunt u melden via info@geraardsbergen.be.

Eigendomsrechten

Het lokaal bestuur Geraardsbergen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.

Bescherming van de persoonsgegevens, statistieken en cookies

Raadpleeg het privacybeleid.