Participatie

Participatie van burgers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen bij het lokaal bestuur leidt tot een beter beleid, een bruisende samenleving en meer democratie. Meer betrokkenheid leidt tot een groter draagvlak voor beleidsvoorstellen, gedeelde verantwoordelijkheid en positieve impact op de directe leef- en of werkomgeving.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil de inwoners en gebruikers een stem geven in het beleid, en de kennis, de creativiteit, de ijver en de ervaring van zoveel mogelijk inwoners of gebruikers van de stad inzetten voor een gemeenschappelijk doel.

Wat zegt het Decreet Lokaal Bestuur over participatie?

Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de lokale besturen de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Iedere stad of gemeente krijgt - naast een aantal verplichte acties - lokale autonomie voor de manier waarop en over welke onderwerpen ze haar burgers betrekt. Dit wordt geconcretiseerd via een participatiereglement. 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur omschrijft een aantal meer gereglementeerde vormen van participatie:

De lokale besturen kunnen daarnaast vrij kiezen welke instrumenten zij gebruiken om de burgerparticipatie te bevorderen. Initiatieven die het lokaal bestuur vrij kan bepalen, zijn bijvoorbeeld:

Contact

Participatie

Adres
Weverijstraat 209500Geraardsbergen
tel.
054 31 60 12
E-mail
sarah.lequeu@geraardsbergen.be

Op afspraak