Participatie

Participatie is één van de prioritaire doelstellingen van de stad Geraardsbergen. Het betreft hier langere trajecten die de stad ondersteunt door middel van het mogelijk maken van actieve deelname aan het beleid. Dit stopt niet bij het in het leven roepen en houden van o.a. dorpsraden in de deelgemeenten, ook buurtinformatienetwerken worden begeleid.

Acties

  • Ondersteuning participatieprojecten vanuit de stad.
  • Begeleiden van dorpsraden/bewonersplatformen in hun dagelijkse werking.
  • Opvolgen van vragen gericht aan de verschillende diensten vanuit de raden en zorgen voor de nodige antwoorden binnen afzienbare termijn.
  • Actieve begeleiding tot vzw statuut, indien de raad dit verkiest.
  • Opvolging van aangeboden verzekeringen aan de raden vanuit de stad.
  • Begeleiding bij evenementen (raad en daad).