Integratie

We streven naar een kwaliteitsvol en divers aanbod dat inspeelt op de noden en behoeften van alle burgers en het realiseren van een evenredige participatie van etnisch-culturele minderheden in Geraardsbergen. Vanuit een inclusief beleid, met categoriale maatregelen waar nodig, willen we in ons beleid een afspiegeling vormen van de demografische evoluties in de stad en zorgen voor een wederzijdse integratie.

De acties kunnen we samenvatten in de 5 Vlaamse beleidsprioriteiten voor het integratiebeleid. Sociale samenhang versterken door wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren en door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren.
  1. Een taalbeleid voeren met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving.
  2. Een diversiteitsbeleid voeren bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen.
  3. Niet gemeentelijke organisaties en voorzieningen versterken en stimuleren in de verschillende relevante domeinen in het bereiken en betrekken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet met het oog op gelijke kansen voor alle burgers.
  4. De mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid faciliteren.

Contact

Integratie

Adres
Weverijstraat 209500Geraardsbergen
E-mail
samenleving@geraardsbergen.be

Openingsuren

Morgen

gesloten
Meer openingsuren

Op afspraak