Conformiteitsattest huurwoningen

U krijgt een conformiteitsattest wanneer uw woning of kamer voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Overheid. Het attest laat dus zien dat u als goede huisbaas een kwaliteitsvolle woning voorziet voor uw huurder. 

Voor wie

Iedere verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde woning in Geraardsbergen moet over een geldig conformiteitstattest beschikken.

Hoe aanvragen

Het attest vraagt u aan door middel van onderstaand aanvraagformulier (per brief of per e-mail) bij de dienst Wonen. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar onze partner Goed Wonen vzw. Goed Wonen vzw maakt dan zo snel mogelijk een afspraak om uw woning te controleren. Als uw woning voldoet aan de kwaliteitsnormen krijgt u een conformiteitsattest. 

Kostprijs

Er is een retributie vastgesteld op de aanvraag van een conformiteitsattest van 90 euro. Wanneer het conformiteitsattest kan afgeleverd worden binnen de wettelijke termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de aanvraagdatum, legt de stad de helft hiervan bij.

Uitzonderingen

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van dit reglement. De startdatum van deze vrijstelling wordt bepaald door het rijksregister.

Wat meebrengen

  • Huurcontract, al dan niet geregistreerd
  • EPC