Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW, staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.

Vanaf 1 juli 2021 kan je de besluitenlijst van het vast bureau raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/

 De besluitenlijst van het vast bureau kan u raadplegen via onze bekendmakingen

Samenstelling