Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW, staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad
voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens voorzitter van het vast bureau, en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.

 De besluitenlijst van het vast bureau kan u raadplegen via:

Besluitenlijsten vast bureau

 

Samenstelling