Welzijnsloket

u komt persoonlijk

  • u meldt zich aan bij het onthaal
  • u wordt, indien nodig, ontvangen door een maatschappelijk werker die samen met u zoekt naar de meest geschikte hulp-of dienstverlening

Wie een hulpvraag heeft, kan terecht bij het welzijnsloket. Tijdens de maand augustus is deze dienst elke werkdag zonder afspraak open van 8.30 tot 11.30 uur. Tijdens de andere maanden is deze dienst elke werkdag zonder afspraak open van 8.30 tot 11.30 uur en van 13 tot 16 uur in het centrum welzijn (Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen).

u stuurt een mail via sociale.zaken@geraardsbergen.be

  • indien uw vraag duidelijk is krijgt u via mail een antwoord
  • indien meer informatie nodig is, wordt u gecontacteerd en/of wordt met u een afspraak gemaakt

u belt naar het gratis nummer 0800 16216

  • u wordt, indien nodig, doorverbonden met een maatschappelijk werker die samen met u zoekt naar de meest geschikte hulp- of dienstverlening
  • indien aangewezen kan u gevraagd worden om langs te komen in het sociaal huis

u wenst een huisbezoek

  • indien u het moeilijk vindt om uw vraag via één van bovenstaande mogelijkheden te stellen ( bijvoorbeeld door mobiliteistproblemen/ziekte) of indien u de vraag liever in uw vertrouwde omgeving stelt, kan u een huisbezoek aanvragen.
  • u vraagt het huisbezoek aan via het gratis nummer 0800 16216 of via sociale.zaken@geraardsbergen.be
  • u geeft weer waarover uw vraag gaat en geeft uw contactgegevens door (minimaal naam, telefoonnummer of e-mailadres)
  • het huisbezoek wordt in overleg met u gepland. De huisbezoeken (door een maatschappelijk werker) gaan door op dinsdagvoormiddag of donderdagnamiddag.