Wijzigen gegevens Rijksregister

Bent u ingeschreven in het rijksregister (of wettelijke vertegenwoordiger) dan heeft u recht op mededeling van informatiegegevens uit dat rijksregister. 

Zijn uw gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist, dan kan u deze laten aanpassen.

U moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen (o.a. uittreksel uit of afschrift van een akte van de burgerlijke stand, eensluidend verklaard afschrift van een vonnis of een arrest).

Uw gegevens in het rijksregister kan u raadplegen via onderstaande website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Hoe aanvragen

Een wijziging in uw gegevens van het rijksregister, zoals bijvoorbeeld een beroepswijziging, kan u

  • melden aan loket 2 of 3 van de dienst Burgerzaken (gelijkvloers Administratief Centrum) of mailen via burgerzaken@geraardsbergen.be (vermeld uw naam en rijksregisternummer),
  • via uw identiteitskaart en een kaartlezer aanmelden op de website van het rijksregister (zie hieronder).

Kostprijs

Gratis.