Be-Alert

In noodsituaties is het belangrijk dat de overheid (minister, gouverneur, burgemeester) de bevolking op een snelle en duidelijke manier verwittigt en informeert.

Hiervoor is er nu Be-Alert.

Be-Alert is een nieuwe alarmeringstool om de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een crisissituatie (brand, overstroming, …) snel en duidelijk op de hoogte te houden. Be-Alert is 24 uur op 24 operationeel en werkt over de grenzen van de gemeente heen.

Het is een initiatief van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Hoe werkt het?

Elke gemeente zal haar inwoners kunnen alarmeren. Ook de provinciegouverneurs of het crisiscentrum op nationaal niveau kunnen gebruik maken van dit systeem.

Voor doelgericht alarmering kunnen er specifieke groepen worden aangemaakt (bv scholen, artsen, deelgemeenten, …)

Hoe kan je een bericht ontvangen?

  •  Via een gesproken bericht naar jouw vaste of mobiele telefoon
  •  Via een sms-bericht
  •  Via E-mail of faxbericht
  •  Via je sociale media

De tool stuurt sms’en naar de vooraf ingeschreven burgers. Naast de alarmering per sms via een bestaande databank, is men ook een geogelokaliseerd alarmeringssysteem aan het ontwikkelen. Dat systeem maakt het mogelijk om de personen per sms te alarmeren die fysiek aanwezig zijn op de plaats van de noodsituatie. In de komende maanden zal dit in BE-Alert geïntegreerd worden.

Hoe aanvragen

 Surf naar de webpagina www.be-alert.be

  1. Kies uw taal
  2. U klikt op de knop “Schrijf u in”
  3. Vul uw gegevens in en kies hoe u verwittigd wil worden
  4. Klik op “Verzend”

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor verwittiging bij noodsituaties.